SVØM LANGT 2019

AlbaniaSvøm langt er Norges Svømmeforbunds årlege mosjonskampanje som foregår i perioden 1. januar til 31. mars kvart år. Kampanjen skiftar navn kvart år avhengig av kva reisemål hovedpremien har. Gjennom kampanjen ynskjer vi å vere med å skape gode mosjonsvanar for befolkninga ved å motivere til å nytte symjehallen som arena for fysisk aktivitet.

I 2019 er Albania destinasjon for hovedpremien, så derfor Svøm deg til Albania 2019!

Som deltakar er det enkelt å bli med i kampanja.

Du kan registrere dine svømte meter via www.svomlangt.no -du opprettar eigen brukar og registrerar antall svømte meter forløpande inne på din side. Som brukar kan du opprette og administrere fleire deltakerar. F.eks kan du som foresatt registrere svømte meter for dine barn.

Om du ynskjer å bruke manuelt registreringskort, får du dette i symjehallen.


Premiar.

Alle som klarar målet og har registrert antall svømte meter er med i trekninga av flotte premiar.

-Hovedpremien for born er ein vekestur (inntil to born og to vaksne) med Apollo til Albania.

-Hovedpremien for vaksne er ein vekestur med Apollo til Albania for to personar.

-Vi har fleire gåvekort på helgeopphald på eit av Thon Hotels sine hotell i Noreg.

-Blant alle deltakerane som har klart kravet trekkast det ut fleire vinnerar av:

-symjebriller frå Klubben AS.

-gåvekort på helgeopphald på eit av Thon Hotels sine hotell i Noreg.


Les meir om kampanjen: Svøm Langt.